My nephew Tahi was awarded with his yellow (with white stripes) belt in BJJ last night in Brisbane, ka mau te wehi e te irāmutu ♥️