Rāhina (Mon): (am) 2km run AFAP (pm) stretch

Rātū (Tue): (all day) goat hunting (pm) stretch

Rāapa (Wed): (pm) stretch

Rāpare (Thu): (pm) stair sprints & stretch

Rāmere (Fri): (am) 2km run AFAP

Rāhoroi (Sat): (am) pig hunting

Rātapu (Sun): (pm) stretch