Rāhina (Mon): (am) 2km run AFAP (pm) stretch Rātū (Tue): (all day) goat hunting (pm) stretch Rāapa (Wed): (pm) stretch Rāpare (Thu): (pm) stair sprints & stretch Rāmere (Fri): (am) 2km run AFAP Rāhoroi (Sat): (am) pig hunting Rātapu (Sun): (pm)...