Rest & Recovery

Rāhina (Mon): (pm) stretch

Rātū (Tue): (pm) stretch

Rāapa (Wed): (pm) stretch

Rāpare (Thu): (pm) stretch

Rāmere (Fri): (pm) stretch

Rāhoroi (Sat): 6.45am ran 1.2km AFAP, 7am ran 1km AFAP, 8am ran 1km AFAP, 9am ran 1km AFAP, 10am ran 1km AFAP, 11am ran 1km AFAP, 12pm ran 1km AFAP, 1pm MMA bagwork HI 5mins, 2pm MMA bagwork HI 5mins, 3pm MMA bagwork HI 5mins, 4pm MMA bagwork HI 5mins, 5pm MMA bagwork HI 5mins, 6pm MMA bagwork HI 5mins

Rātapu (Sun): (pm) stretch